„Технологична модернизация в предприятието” по Национален план за възстановяване и устойчивост

УЛТРАФЛЕКС КОРПОРЕЙШЪН ООД изпълнява проект №BG-RRP-3.004-0542-C01, наименование: Технологична модернизация в предприятието по процедура: BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“ по Национален план за възстановяване и устойчивост, на стойност: 782 151.40 лв., от които 391 075.70 лв. безвъзмездно финансиране. Безвъзмездната помощ е 50%. Срокът на изпълнение на проекта е 12 месеца: 10.04.2023 - 10.04.2024. Общата цел на проекта [...]