УЛТРАФЛЕКС КОРПОРЕЙШЪН ООД изпълнява проект №BG-RRP-3.004-0542-C01, наименование: Технологична модернизация в предприятието по процедура: BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“ по Национален план за възстановяване и устойчивост, на стойност: 782 151.40 лв., от които 391 075.70 лв. безвъзмездно финансиране. Безвъзмездната помощ е 50%.

Срокът на изпълнение на проекта е 12 месеца: 10.04.2023 – 10.04.2024.
Общата цел на проекта е да се повиши ефективността на производствените процеси на УЛТРАФЛЕКС КОРПОРЕЙШЪН ООД на националния и световен пазар, чрез постигане на по-висока производителност и намаляване на производствените разходи.

„Технологична модернизация“ по Национален план за възстановяване и устойчивост