Тел.: +359 2 4802000,  гр. София, бул.Цветан Лазаров 152

Ultraflex  специализира в проектирането и производството на индукционни генератори (ТВЧ) и продукти за силовата електроника.
Нашите продукти са едни от най-напредналите и гъвкави в индустрията и използват най-новите технологии на силовата електроника.
Ultraflex
предлага: индукционни генератори за нагряване с различна мощност (от 1кВ до 200кВ) и честота, системи за индукционно запечатване, индукционни топилки, кастомати за високочестотно топене и отливане под налягане на титан, благородни метали и зъботехнически сплави.