Request Information
TURKEY: +90 505 682 2102 | EU: +359 2 4801900 | CHINA: +86-21-36120226 | INDIA: +91 9624009994 | CALL USA: +631.467.6814
Induction Heating bg2016-10-18T08:17:04+00:00

Тел.: +359 2 4802000,  гр. София, бул.Цветан Лазаров 152

Ultraflex  специализира в проектирането и производството на индукционни генератори (ТВЧ) и продукти за силовата електроника.
Нашите продукти са едни от най-напредналите и гъвкави в индустрията и използват най-новите технологии на силовата електроника.
Ultraflex
предлага: индукционни генератори за нагряване с различна мощност (от 1кВ до 200кВ) и честота, системи за индукционно запечатване, индукционни топилки, кастомати за високочестотно топене и отливане под налягане на титан, благородни метали и зъботехнически сплави.