Тел.: +359 2 4802000, гр. София, бул. Цветан Лазаров 154

UltraFlex специализира в проектирането и производството на индукционни генератори (ТВЧ) и продукти за силовата електроника.
Нашите продукти са едни от най-напредналите и гъвкави в индустрията и използват най-новите технологии на силовата електроника.

UltraFlex
предлага: индукционни генератори за нагряване с различна мощност (от 1кВ до 400кВ) и честота, системи за индукционно запечатване, индукционни топилки, кастомати за високочестотно топене и отливане под налягане на титан, благородни метали и зъботехнически сплави.

Какво е индукционно нагряване?

Индукционното нагряване е метод за безконтактно нагряване на проводими материали за реализация на производствените операции – заваряване, закаляване, отвръщане, топене и валцоване на метали в металургията и др. Този метод използва принципите на електромагнитната индукция, създадена от протичането на високочестотен ток в нагряваните детайли. Това позволява и нагряване само в отделни участъци от детайла свързани с дадената обработка.

Предимства на индукционното нагряване:

Енергийна ефективност – при използването на индукционно нагряване е възможно достигането на 90% енергийна ефективност. За сравнение, коефициентът на енергийна ефективност на стандартна пещ е само 45%. Обикновено, пещите се поддържат работещи 24/7, за да бъдат в готовност в момента, в който е необходимо да осъществят нагряване.

Подобряване на продуктивността – чрез помощта на индукционни системи, времето за нагряване намалява с 50% или дори с 90%. Операторът не е непрестанно ангажиран с процеса и може да извършва други операции като инспектиране и независима дейност.

Безопасност и екологичност – индукционното нагряване не използва традиционните горива и не замърсява околната среда.

Подобрен контрол над процеса и повторяемостта – индукционно нагряване е процес, който може да бъде контролиран много точно, което осигурява високо ниво на повторяемост.

Намаляване на брака и нуждите от преработка – чрез подобрение на контрола над процеса, индукционното нагряване намалява брака и нуждата от преработка.

Спестяване на пространство – оборудването за индукционно нагряване често е с по-малки размери в сравнение с оборудването за друг тип нагряване и може да бъде поставено на поточна линия.

машини за индукционно нагряване

Приложения на индукционното нагряване в различни индустрии

индукционно нагряване и приложения